Školní poradenství

Školní metodik prevence

.

Jan Hutla

email: jan.hutla@zsmsstezery.cz

Konzultační hodiny:  dle dohody

.

Výchova žáků k předcházení a minimalizaci rizikového chování a všech jeho projevů, ke zdravému životnímu stylu, ke zvládání těžkých a složitých životních situací a rozvoji pozitivního sociálního chování je nedílnou součástí života a činnosti každé základní školy. Ve snaze eliminovat patologické jevy je těžištěm práce nabídka možnosti, jak smysluplně trávit volný čas a pomoci hledat zdravý vztah k sobě samým. Nezapomínáme ani na snahu o včasné zachycení případných problematických jevů a uvědomujeme si naši nezastupitelnou roli při jejich odhalování. Snažíme se poskytnout žákům co nejvíce informací o  problematice všech projevů rizikového chování podaných přiměřeně k jejich věku.

Patologickým jevem (souvisejícím se školním prostředím) je záškoláctví, agrese a šikana. Pokud by rodiče měli podezření na podobný problém u svého dítěte – našeho žáka, prosíme o co nejvčasnější spojení se školou. Kontaktovat je možné přímo školního metodika prevence či osobně navštívit školu v době konzultačních hodin nebo kdykoliv dle domluvy.

.

Výchovný poradce

.

Výchovná poradkyně: Mgr. Jaroslava Pavlů

telefon: 734 570 094

email: jaroslava.pavlu@zsmsstezery.cz

.

Témata konzultací pro učitele, rodiče a žáky:

·         integrovaní žáci 

·         individuální vzdělávací programy pro žáky 

·         problémoví žáci: učení, chování, osobní problémy 

·         doporučení do PPP, jiného odborného pracoviště, speciální školy atd. dle zájmu a potřeby žáků, rodičů,                  vyučujících

.

Ke stažení:

.

Minimální preventivní program 2023|2024

.

Krizový plán školy