Zápis do MŠ

.

Rozhodnutí o přijetí do MŠ_2022

.

.

Zvláštní zápis podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

.

Zápis pro děti z Ukrajiny

.

Źádost o přijetí dítěte do ZŠ

.

.

.

Pozvánka k zápisu

.

Kritéria pro přijetí do MŠ 2022 | 23

.

Žádost o přijetí do MŠ

.

Čestné prohlášení k očkování