Dokumenty MŠ

.

ŠVP

.

Školní řád

.

Co potřebuje dítě do MŠ

.

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

.

Inspekční zpráva 12 | 2016