Dokumenty MŠ

.

Co potřebuje dítě do MŠ

.

Úplata za předškolní vzdělávání

.

Přihláška ke stravování

.

ŠVP

.

Školní řád

.

Příloha č.1 ke školnímu řádu

.

Inspekční zpráva 12 | 2016