Základní škola

Virtuální prohlídka základní školy ZDE

.

Základní škola a mateřská škola Stěžery, jejímž zřizovatelem je Obec Stěžery, se nachází v centru obce.

Poskytuje vzdělávání v 1. – 5. ročníku podle ŠVP ZV, Základní škola, Škola v pohybu.
Každý ročník je umístěn v samostatné třídě. Školu navštěvují žáci nejen ze Stěžer, Stěžírek a Hřibska, ale i z blízkého okolí.

Právním subjektem a příspěvkovou organizací je od roku 2003.  Od 1. 3. 2012 škola sdružuje mateřskou školu s kapacitou 74 dětí, základní školu s kapacitou 130 žáků, školní družinu s kapacitou 55 žáků, školní jídelnu a školní jídelnu ZŠ (výdejnu).

Jsme školou rodinného typu a klademe důraz na bezpečné prostředí, které podněcuje zájmy a aktivitu žáků, na propojení školy se životem, na nastartování celoživotního vzdělávání. Zároveň se snažíme o vytváření optimálních podmínek pro osobnostní rozvoj žáků a budování partnerských vztahů mezi učiteli, žáky a rodiči, založených na vzájemném respektu.