Mateřská škola

Počet tříd:  dvě třídy věkově smíšené 2,5 - 5 let a jedna třída nejstarších dětí

Personální obsazení : 

třída Včeliček  

  • Taťána Bystrianská
  • Lenka Havlíčková

třída Motýlků  

  • Jana Kroulíková
  • Mgr. Karolína Kafková

třída Kytiček  

  • Mgr. Irena Nováčková
  • ved. učitelka Iva Špráchalová

školnice

  • Lucie Formánková                                                           

uklízečka

  • Kateřina Janstová

                                               

Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola se nachází v klidné části obce Stěžery asi 4 km od Hradce Králové.
Je situovaná v zástavbě rodinných domků se zahradami, z jedné strany sousedí přímo s hřištěm TJ Sokol Stěžery. Byla vystavěna svépomocí občanů Stěžer v roce 1978.

Mateřskou školu obklopuje velká zahrada s umělým kopcem, dvěma pískovišti a chatkami, skluzavkou, houpačkami a průlezkami pro hry dětí. Původně dvoutřídní MŠ byla přestavbou tělocvičny a přilehlých skladů v hospodářské části budovy rozšířena o jednu třídu. Od 1.9. 2010 je tedy školou trojtřídní, kapacita školy byla zvýšena na 74 dětí. Vzhledem k tomu, že mateřská škola je obklopena za všech stran zelení a máme blízko do přírody, také jména tříd z této skutečnosti vycházejí.

Mateřská škola má svoji školní jídelnu.

.

Zaměření mateřské školy

Cílem vzdělávání dětí předškolního věku je vytvářet elementární základy klíčových kompetencí, vytvářet předpoklady pro systematické celoživotní vzdělávání na úrovni, která je pro dítě v danou dobu dosažitelná. Vyrovnávat jejich nerovnoměrnosti ve vývoji před vstupem do základní školy tak, aby k poznávání a učení přistupovaly s radostí a beze strachu. Všechny plánované aktivity a činnosti, které v mateřské škole probíhají, pomáhají k vytváření  základů klíčových  kompetencí  pro  předškolní  věk uvedených v RVP.

Výchova a vzdělávání dětí probíhá podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání se zaměřením na  environmentální výchovu a na zdravý životní styl, který je nadále dotvářen na základě evaluace, invence pedagogů i dětí, nápadů rodičů. Do ŠVP jsme navíc začlenili i minimální preventivní program – sexuální a protidrogové prevence.

.

Kontakt

Tel.: 498 773 915