Školní družina

V letošním roce se zcela naplnila kapacita ŠD (55 žáků). Jedna skupina má 28 dětí, druhá 27. Provoz ranní družiny: 6.30 - 7.30h, provoz odpolední: 11.40 - 16.30h.
Činnost ŠD se orientuje na vzájemné poznávání a hraní her, které podporují nejen rychlost a hbitost dětí, ale rozvíjejí také jejich pozornost a schopnost koncentrace. Více než soutěživé hry upřednostňujeme spolupráci ve skupinách a vzájemnou toleranci.
Při pobytu venku využíváme kromě vycházek do okolí také školní zahradu včetně průlezek, hřiště na míčové hry, atletické rovinky, pískoviště a plochy pro hraní her.
ŠD se aktivně zapojuje do aktivit školy, podporuje ochranu životního prostředí a rozvíjí zdravý životní styl.
V letošním školním roce spolupracujeme při realizaci projektů OP JAK (Operační program Jan Amos Komenský) ZŠ a MŠ Stěžery I.
Ve školní družině dbáme na  pravidelný pitný režim a správné stravovací návyky. Podporujeme kamarádské vztahy a vzájemnou pomoc, aby rodiče měli jistotu, že je o jejich děti dobře postaráno.

Vychovatelky Vlasta Žampová a Ludmila Jundak.

Ke stažení:

.

Školní vzdělávací program pro školní družinu

.

Vnitřní řád školní družiny

.

Pokyn k úplatě školní družiny
(výše úplaty je změněna dodatkem)

.

Dodatek k úplatě školní družiny