Zahájení školního roku

Začátek školního roku 2022-2023

Letošní slavnostní zahájení nového školního roku se po čase znovu konalo v sále tělocvičny.
V úvodu paní starostka Dagmar Smetiprachová představila rodičům a dětem nově jmenovanou ředitelku školy a všem přítomným popřála zdravý a pohodový školní rok. Po vzájemném blahopřání a poděkování přišlo to nejdůležitější…. Přivítání nových žáčků – prvňáčků. Jednadvacet prvňáčků zaokrouhlilo celkový počet žáků naší školy na krásnou stovku. Naše nejmladší žáčky provede cestou poznávání číslic a písmen paní učitelka Klára Metelková, průvodcem letošních druháčků zůstává p. uč. Nina Ziklová. O třeťáky se postará nová mužská posila pedagogického sboru p. uč. Jan Hutla. Čtvrťáci se celé prázdniny těšili na p. uč. Radka Martince a páťáci zakončí své putování za věděním pod vedením p. uč. Jany Hlavaté a asistentky pedagoga p. Heleny Ardelánové.  V páté třídě bude vyučovat i paní zástupkyně ředitelky školy Jaroslava Pavlů, která zároveň bude v oblasti řízení školy oporou nové paní ředitelce, neboť se sama vedení školy úspěšně po dlouhá léta věnovala. Odpolední aktivity ve školní družině zůstávají v režii p. vychovatelky Vlasty Žampové a p. vychovatelky Lyudmyly Yundak. O další důležité a praktické školní záležitosti se postarají p. Ivana Pavlíčková,
p. Klára Pencáková a p. Petra Rottová.
V tomto roce bychom se rádi vrátili k našim tradičním akcím, aktivitám a kroužkům. Plánujeme další zážitkové projektové dny pro děti a kulturní akce pro rodiče a veřejnost. Budeme doufat, že omezení a mimořádná opatření zůstanou pouze v záloze a že naše plány nezůstanou jen na papíře.
Nedílnou součástí našeho zařízení je mateřská škola, kam v současné době dochází 74 dětí, o které se stará tento tým: zástupkyně ředitelky školy pro MŠ paní Iva Špráchalová, paní učitelky Taťána Bystrianská , Irena Nováčková, Lenka Havlíčková, Karolína Kafková, Aneta Bulínová, paní školnice Lucie Formánková, paní uklízečka Kateřina Janstová, vedoucí školní jídelny paní Věra Homolková
a paní kuchařky Renáta Ziklová, Helena Uhlířová a Petra Jarešová.
Chtěla bych vám všem popřát hezký a klidný podzimní čas, pevné zdraví, všední starosti a nevšední zážitky.

                                                                                                                                                 Martina Kloučková