Recitační soutěž 2022

Zima se již konečně překlopila v jaro a v naší škole jsme první jarní týden oslavili básničkou. V prvním až pátém ročníku proběhlo nedříve třídní kolo recitační soutěže. Každý žáček se naučil básničku, kterou přednesl před spolužáky. Poté byli z jednotlivých tříd vybráni ti nejodvážnější a nezdatnější recitátoři postupující do školního kola.

V porotě naší školní soutěže se objevila jako čestný host bývalá paní vychovatelka Jaroslava Švarcová. Účastníků soutěže bylo hned 23 a všichni se na školní kolo poctivě připravili. Básničky byly opravdu veselé a bylo těžké vybrat toho, který se v přednesu umístil na stupních vítězů. Děti soutěžily ve dvou kategoriích - mladší žáci (1. až 3. třída), starší žáci (4. a 5. třída).

V kategorii mladších žáků se umístila na 1. místě Klaudie Štěpánková (2. třída), jako 2. byl Jan Ondráček (3. třída) a 3. místo obsadila Sofie Círová (1. třída).
V kategorii starších žáků se umístil na 1. místě Marek Tajchman (4. třída), na 2. místě Vít Tlučhoř (4. třída) a 3. místo získala Eliška Tesaříková (5. třída).
Speciální ocenění poroty za vydařený přednes pak ještě obdržela Barbora Effenberková (2. třída) a Sarah Páblová (5. třída).

Dopoledne to bylo proto opravdu vydařené a děti odcházely na víkend s básničkou a úsměvem na rtech.

Sára Pechancová