Novinky

Úprava cen stravného od 1. 9. 2022
2022

Vážení strávníci, 

vzhledem k vývoji cen potravin a energií dojde od nového školního roku k úpravě cen stravného.

Jeho výše vychází z Vyhlášky 107/2005 Sb, v platném znění, příloha č.2.

Video z divadelního představení "Dobrodružství na moři"

Video z divadelního představení "Dobrodružství na moři"
2022

K fotkám z divadelního představení "Dobrodružství na moři" byl vložen i odkaz na YouTube, kde je celé představení uloženo.

ZŠ | Zahradní slavnost

ZŠ | Zahradní slavnost
2022

První ZAHRADNÍ SLAVNOST konečně proběhla a moc se vydařila. Děkujeme vám všem za nasazení v soutěžích.

ZŠ | Zemědělský den Mžany

ZŠ | Zemědělský den Mžany
2022

Děti ze 3. a 4. ročníku navštívily zemědělský den.

Zš | Správná pětka

Zš | Správná pětka
2022

Páťáci předvedli své výtvory v rámci projektu Správná pětka

Dětský den

Dětský den
2022

Páteční dopoledne si všichni pořádně užili, protože páťáci uspořádali pro děti ze školky a ze školy dětský den. 

ZŠ | Seznam přijatých žáků do 1. ročníku

ZŠ | Seznam přijatých žáků do 1. ročníku
2022

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/23.

Úprava cen stravného od 1.3.2022
2022

Vážení strávníci,

vzhledem k měnícím se cenám potravin a energií dojde ke zvýšení  stravného pro všechny kategorie strávníků. Podrobný rozpis cen najdete ve Vnitřním řádu ŠJ, který vstoupí v platnost od 1. 3. 2022 a je zveřejněn v Dokumentech ŠJ. Děkujeme za pochopení.

J. Pavlů