Školská rada

Školská rada

.

Školská rada při ZŠ a MŠ Stěžery má 3 členy.

Dne 8. 9. 2020 proběhly volby do ŠR. Za zástupce rodičů byl zvolen pan Milan Malý.

Zástupcem za pedagogické pracovníky je Mgr. Radek Martinec
a zástupcem za zřizovatele byla jmenována Mgr. Jana Jeřábková.