QueST ĚŽERY

Tento QUEST vám bude průvodcem stěžerskými sochami.

Que-St-ěžery – Cesta kolem soch

V rámci projektu „Správná pětka“, který se konal v ZŠ a MŠ Stěžery v letošním roce, jsem ve Stěžerách zavedla vůbec první Quest. Jde o obdobu takové naší stopované, ale namísto šipek v terénu držíte v ruce pracovní list s mapou a plníte připravené úkoly.

V mém Questu, který se jmenuje Que-St-ěžery – Cesta kolem soch, se jedná o devět hledaček. Při vyluštění každé z nich dostanete písmena, ze kterých vám na konci vyjde tajenka. V cíli Questu si pak můžete prohlédnout ZOOpark Stěžery a na ruku či papír natisknout razítko.

Anna Balcarová (toho času žákyně 5. ročníku :-) )

.

Que - St - ěžery | pracovní list

.

Que - St - ěžery | mapa