Zemědělský den Mžany

Dne 10. 6. 2022 se 3. a 4. třída zúčastnila Zemědělského dne Mžany v Sověticích.

Počasí nám přálo, a tak nic nebránilo tomu, abychom se společně vydali na „Cestu za jablečným koláčkem“. Na děti čekalo celkem 10 stanovišť, na kterých jsme se například dozvěděli, co je to bezoárová koule a jak vzniká, děti si vyzkoušely dojení na trenažéru, bosou nohou prošly cestu z kamenů, šišek a mechu, poskládaly si puzzle lesních živočichů, vytvořily si frotáž, pohladily si německého ovčáka a králíka nebo poznávaly semena rostlin. Dále si mohly prohlédnout paroží srnce či jelena nebo rohy muflona. Za splnění úkolů je pak čekala sladká odměna v podobě jablečného koláčku a mžanské limonády. Páteční dopoledne nám velmi rychle uteklo a děti si ho jistě skvěle užily.

Klára Metelková