Zahájení školního roku 2023 |2024

Zvoní, škola začíná…

Není to tak dlouho, co jsme se při červnové divadelní slavnosti loučili se školním rokem. Prázdniny utekly jako voda a my znovu vítáme další školní rok.
Pondělí 4. září bylo velkým dnem pro všechny prvňáčky, kterým tímto začala další etapa cesty za vzděláním. Čekají je setkání s novými spolužáky a učiteli.
I když se počet stěžerských žáků rok od roku zvyšuje, letos máme totiž po více než 40 letech dva první ročníky, zachovává si naše škola rodinný charakter. Je pravda, že už je to rodina pěkně rozvětvená, ale přesto nebo právě proto, bychom chtěli vedle sebe žít v důvěře, slušnosti, úctě a respektu.
Ráda bych touto cestou představila všechny, kteří ve škole o naše žáčky pečují.  Začnu pěkně od podlahy, a to doslova:
O útulné prostředí se stará paní Petra Rottová a paní školnice Klára Pencáková, hospodářkou školy je paní Ivana Pavlíčková. Odpolední aktivity v rámci školní družiny zajišťují paní vychovatelky Vlasta Žampová a Lyudmyla Yundak. Žáky prvních ročníků budou učit paní učitelky Nina Ziklová a Jana Hlavatá. Pomocnou rukou jim bude paní asistentka Helena Ardelánová. Druháčky dál provází paní učitelka Klára Metelková, třeťáky paní zástupkyně Jaroslava Pavlů, paní učitelka Markéta Hellmannová a paní ředitelka Martina Kloučková. Pan učitel Jan Hutla a paní učitelka Martina Krejčíková se budou věnovat žákům čtvrtého ročníku, pan učitel Radek Martinec dovede do cíle páťáky.
Těšit se můžete na pořádání tradičních i nových akcí pro žáky, rodiče, veřejnost a v rámci nového projektu také na spolupráci se spolky v obci.
Přejeme všem školou povinným klidný a radostný školní rok 2023/24.

                                                                                             Martina Kloučková