Zážitkový kurz první pomoci

Zážitkový kurz první pomoci

Každý, komu není lhostejný život a  zdraví lidí kolem sebe, by měl vědět, jak poskytnout první pomoc. Děti úměrně  věku samozřejmě také. 

V úterý  8. 11. 2022  v průběhu dopoledne prošli žáci všech ročníků  teoretickou i praktickou částí tématu první pomoci. Trénovali správný postup vlastní ochrany,  volání záchranných složek, přístup k raněnému. Řešili situaci, kdy se někdo ocitne v bezvědomí, vyzkoušeli si  raněného položit do stabilizované polohy a zjistili, jak obtížné je provádění nepřímé masáže srdce. Seznámili se s možnostmi využití aplikace Záchranka.

-Rm-