Předškoláci ve škole

V úterý 23. května jsme se na „půdě“ naší školy setkali s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Protože letošní úroda předškoláků je skutečně velká, budou v příštím školním roce otevřeny hned dvě první třídy. Po přivítání a představení pedagogů se z budoucích školáků stali na okamžik malí detektivové, kterým byl svěřen důležitý úkol a to, vypátrat, kde se skrývají jejich obrázkové značky, jež je budou provázet prvním školním rokem. Jakmile pátrací akce skončila, představily se děti na oplátku nám učitelům. Paní ředitelka, paní učitelky, které se budou o nové prvňáčky v příštím roce starat, a paní vychovatelka předaly rodičům důležité informace týkající se nadcházejícího školního roku. Pro děti byly mezitím ostatními učiteli v prvním patře školy přichystány rozličné aktivity pro pobavení i poučení, vzájemnou spolupráci … . . Dokonce ani rodiče nezůstali v plnění úkolů pozadu. Svým budoucím prvňáčkům nakreslili na přichystané pytlíčky vybrané značky – do těchto pytlíčků si budou školáci ukrývat v první třídě školní „poklady“, které jim pomůžou při učení. Generálka se nám vydařila a teď už se všichni těšíme na premiéru – ta bude 4. září 2023.  

NZ