Pěvecká soutěž

Ve čtvrtek 23. 3. 2023 proběhlo na naší škole školní kolo pěvecké soutěže. Předvedli se zde ti nejlepší zpěváci, kteří postoupili v třídním kole. Se mnou do poroty usedla paní učitelka Nina Ziklová, která učí hudební výchovu ve druhém ročníku a cennou posilou nám byla slečna Zuzana Besuchová, která vyučuje na ZUŠ Habrmanova. V první kategorii (1. – 3. ročník) vystoupilo 14 žáků, ve druhé kategorii se předvedli 3 žáci ze 4. ročníku a 4 žákyně z 5. ročníku. Všichni předvedli skvělé výkony a pro porotu tak nebylo vůbec jednoduché vybrat z každé kategorie pouze 3 nejlepší. Nakonec byla v první kategorii udělena dvě první místa. Všem zpěváčkům moc děkujeme za jejich účast a na sedm statečných se budeme těšit v „extra školním“ kole.

Klára Metelková