Mezi poli, mezi lesy 2023

Mezi poli, mezi lesy - 8.9.2023

Již je pravidlem, že na začátku školního roku probíhá celoškolní akce „Mezi poli, mezi lesy“, která má pomoci při seznámení nových prvňáčků se staršími spolužáky.

Ve smíšených družstvech /1. – 5. ročník/ žáci plnili rozličné úkoly na dvanácti stanovištích. Letos byla témata – Dopravní výchova a První pomoc. Děti si zopakovaly nebo se seznámily s dopravními značkami a různými dopravními situacemi, které mohou v běžném provozu nastat. Jedním ze stanovišť byla také jízda zručnosti, kde si žáci vyzkoušeli své dovednosti při jízdě na kole.

V rámci první pomoci se seznámili s ošetřením vymknutého kotníku a transportem zraněného, s ošetřením drobného krvácení, zlomeniny, se stabilizovanou polohou, s vybavením lékárničky a vyzkoušeli si i masáž srdce.

Počasí nám přálo, děti byly šikovné, akce se zdařila na jedničku :-)