Archeopark Všestary

V pátek se z celé školy stali zemědělci a lovci. Děti si vyzkoušely práci pravěkých zemědělců a lovců. Mlely obilí, ostřily kameny na různé nástroje, obdělávaly půdu, vrtaly kamennými nástroji otvory a vyzkoušely si lov pravěkými nástroji. 

Navíc se dozvěděly mnoho informací, které využijí nejen v hodinách vlastivědy a prvouky. Celé dopoledne bylo fajn a moc jsme si ho užili.