ZŠ | Výdej obědů v době nemoci

ZŠ | Výdej obědů v době nemoci

VÝDEJ OBĚDŮ V DOBĚ NEMOCI

První den nemoci žáka se obědy vydávají do jídlonosičů pouze v budově mateřské školy,
a to po předchozím telefonickém oznámení nemoci dítěte vedoucí školní jídelny p. Věře Homolkové.
V budově základní školy nelze v době opatření Covid – 19 obědy do přenosných nádob vydávat.
                                                                                                                      Děkujeme za pochopení.