Informace k distanční výuce | od 14.10.2020

Informace k distanční výuce | od 14.10.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření školy od 14. 10. 2020 přecházíme na distanční formu vzdělávání. Jsou stanoveny rozvrhy jednotlivých tříd, které budou zveřejněny dne 14. 10. na třídních webových stránkách, s platností od 15. 10 2020.

Škola má k dispozici tablety, které může v odůvodněných případech, na základě smlouvy o výpůjčce, dětem  k výuce poskytnout. V této záležitosti se obracejte na p. učitele Radka Martinec (mobil: 723 465 644).

Plánované konzultační hodiny proběhnou dne 20. 10. 2020 online.

Školní jídelna není omezena. Vaří pro děti na distanční výuce, přihlášené obědy bude možné si vyzvednout v MŠ od 11.00 do 11. 30 hodin.

Věříme, že distanční forma vzdělávání potrvá pouze v průběhu měsíce října, že zůstaneme zdraví a situaci společně zvládneme.

                                                                                         Jaroslava Pavlů, ředitelka školy

Ve Stěžerách  dne  13. 10. 2020

.

Informace pro školy z MŠMT

.

Určení škol pečujících o děti zdravotníků

.

Postup při žádosti o ošetřovné